กระทรวงพลังงานไทย! หนุนใช้รถไฟฟ้าในอนาคต

กระทรวงพลังงานไทย! หนุนใช้รถไฟฟ้าในอนาคต

ในตลาดรถยนต์ต่างประเทศเราคงเห็นการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ค่อนข้างมากซึ่งพวกเขาได้ใช้เวลาพัฒนาวิจัยอย่างยาวนานและนำร่องการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าในรถยนต์มาก่อนหน้านี้หลายสิบปี 
233555 2

ล่าสุดทางกระทรวงพลังงานไทยได้เร่งทำแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อพลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือ รถยนต์ไฮบริด เสียบปล๊ก (Plug-in hybrid electric vehicle : PHEV) ให้มากขึ้น

233555 1

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เร่งจัดทำมาตราการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีเป้าหมายให้ใช้รถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน และ รถพลังไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคันภายในปี 2579

ทั้งนี้ภาครัฐยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอจัดนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในไทย กระทรวงคมนาคม นำร่องเห็นชอบให้ ขสมก.เช่ารถโดยสารไฟฟ้าแบบนำเข้าไทยจำนวนกว่า 20 คันควบคู่กับการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการเสนอร่างประเทศ เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

โดยแผ่นดังกล่าวจะเป็นเป็น 4 ระยะได้แก่

ระยะ 1 ระหว่างปี 2559 – 2560 เป็นขั้นตอนวิจัยแบตเตอรี่ขออนุญาติกฏหมาย นำร่องกลุ่มรถสาธารณะ (ขสมก.) 200 คัน เฉพาะจุดรับ-ส่งพนักงงาน ปตท., รถรับ-ส่ง สุวรรณภูมิ-พัทยา รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานี Charging Station

ระยะ 2 ระหว่างปี 2561 –  2563 ดำเนินการวิจัยอย่างจริงจังทั้งเรื่องแบตเตอรี่ มอเตอร์ รวมถึงเพิ่มจำนวนรถและจุด Charging Station ให้เพียงพอ

ระยะ 3 ระหว่างปี 2564 – 2578 เป็นช่วงศึกษาผลที่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

ระยะ 4 ระหว่างปี 2579  เป็นต้นไป  คาดว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมาแทนรถยนต์ใช้น้ำมันได้อย่างเต็มที่ พล.อ.อนันตพร กล่าวเพิ่มเติม

เรียบเรียงโดย Car250.com

ขอบคุณข้อมูล www.iurban.in.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.