Tag: น้ำมันเครื่อง

ทำไมเราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำ รถมือสอง

ทำไมเราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำ รถมือสอง การซื้อรถมาใช้งานนอกจากการซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้ว การซื้อรถมือสองมาใช้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ และสามารถใช้งานได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ผู้ซื้อก็ควรจะมีการตรวจเช็ค และสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างมากก็คือ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำ เหตุผลที่เราควรเปลี่ยนของเหลวสองชนิดนี้มันทีเมื่อซื้อรถมือสองมาใช้งานก็เนื่องมาจาก 2 กรณีหลักๆ คือ รถมือสอง ที่เราจะนำมาใช้งานนั้น ก่อนที่จะมาถึงเราอาจะเป็นรถที่จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลานานไม่ได้มีการใช้งาน น้ำมันเครื่องอาจมีความชื้น…