Tag: น้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คืออะไร ประหยัดจริงหรือ ?

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คืออะไร ประหยัดจริงหรือ ?           โครงการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เริ่มจากแนวคิดพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในการหาสิ่งมาทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไปของน้ำมัน+กับแนวทางการแก้ปัญหาของพืชผักที่มีราคาตกต่ำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยแนวทางหลักๆ คือ การนำแอลกอฮอล์ที่ได้จากการสกัดพืชอ้อยของเกษตรกรชาวไทยที่กำลังมีปัญหา นำมาผสมผสานกับน้ำมันเบนซิน…